DỰ ÁN

Các dự án do Nguyên Phát Door Plus triển khai và thực hiện cho các công trình trên toàn quốc

NHỰA DUY TÂN

Địa điểm: Hồ Học Lãm, quận 6, TP.HCM
Hạng mục: Cửa cuốn nhanh, Quạt chắn gió Oulai
Năm: 2023
Tình trạng: Đã hoàn thành

ORION VIET NAM

Địa điểm: Bình Dương
Hạng mục: Cửa cuốn nhanh
Năm: 2023
Tình trạng: Đã hoàn thành